Aerial Map of Snowdonia National Park - Flat/Rolled Map - Paper

Snowdonia National Park - Flat/Rolled Map - Paper

Snowdonia National Park - Flat/Rolled Map

The original image has been hand painted by Cartographic Artist Richard Chandler. It depicts the whole of The Snowdonia National Park as well as Anglesey and The Llyn Peninsula.

The Aerial Mapping is very easy to read and unlike conventional mapping gives a unique and colourful panorama of the landscape.

80 places of interest (including National Trust and Cadw properties) are listed and clearly marked. Printed to a very high standard on quality art paper with lightfast ink.

All Heights in metres

Scale: Variable with 10km grid ticks around the edge of the map

Flat map, rolled and A2 size 420 x 594mm - Paper

Eryri a Gogledd Orllewin Cymru - Map Rholio Fflat

Mae'r ddelwedd wreiddiol wedi'i phaentio â llaw gan yr Artist Cartograffig Richard Chandler. Mae'n darlunio Parc Cenedlaethol Eryri cyfan yn ogystal ag Ynys Môn a Phenrhyn Llyn.Mae'r Mapio Awyrol yn hawdd iawn i'w ddarllen ac yn wahanol i fapio confensiynol mae'n rhoi panorama unigryw a lliwgar o'r dirwedd.Mae 80 o leoedd o ddiddordeb (gan gynnwys eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cadw) wedi'u rhestru a'u marcio'n glir. Argraffwyd i safon uchel iawn ar bapur celf o safon gydag inc ysgafn.Map gwastad, wedi'i rolio a maint A2 420 x 594mm - Papur
product review overlay image

Customer reviews

{rating}
{/rating} No reviews left yet
Write A Review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review
Isbn Number 9781999787424
Brand Fir Tree Maps
Condition New
Weight 0.8kg