Aerial Map of Mountains of Snowdonia - Laminated Flat Map

Mountains of Snowdonia - Laminated Flat Map

The Mountains of Snowdonia - Laminated, Flat / Rolled Map

The original image has been hand painted by Cartographic Artist Richard Chandler and depicts The Mountains of Snowdonia.

The Aerial Mapping is very easy to read and unlike conventional mapping gives a unique and colourful panorama of the landscape.

All 72 Nuttalls Mountains are listed in a tick list at the side of the map. The list is separated into the 16 Nuttalls that are over 3,000 feet and the 56 that are over 2,000 feet. There is also a column to add the date of completion for each summit. The list is ranked in height and in feet.

Includes a panel to record your start and finish times if you have completed the Welsh 3,000's 24 Hour Challenge.

Each summit is indicated with a map pin symbol colour coded to distinguish the 3,000's from the 2,000's

Map Size A2 size 594 x 420mm.
 

Printed to a very high standard on quality art paper with lightfast ink.

Available flat, laminated or folded. This is the Laminated version

Mynyddoedd Eryri - Map Wedi'i Lamineiddio, Fflat 

Mae'r ddelwedd wreiddiol wedi'i phaentio â llaw gan yr Artist Cartograffig Richard Chandler ac mae'n darlunio The Mountains of Snowdonia.Mae'r Mapio Awyrol yn hawdd iawn i'w ddarllen ac yn wahanol i fapio confensiynol mae'n rhoi panorama unigryw a lliwgar o'r dirwedd.Rhestrir pob un o'r 72 Mynydd Nuttalls mewn rhestr ticio ar ochr y map. Mae'r rhestr wedi'i gwahanu i'r 16 o Nuttalls sydd dros 3,000 troedfedd a'r 56 sydd dros 2,000 troedfedd. Mae yna golofn hefyd i ychwanegu'r dyddiad cwblhau ar gyfer pob uwchgynhadledd. Mae'r rhestr wedi'i rhestru o ran uchder ac mewn traed.Yn cynnwys panel i gofnodi eich amseroedd cychwyn a gorffen os ydych chi wedi cwblhau Her 24 Awr Cymru 3,000.Dynodir pob copa gyda symbol pin map wedi'i godio â lliw i wahaniaethu'r 3,000's o'r 2,000auMaint y Map maint A2 594 x 420mm.Argraffwyd i safon uchel iawn ar bapur celf o safon gydag inc ysgafn.Ar gael yn fflat, wedi'i lamineiddio neu wedi'i blygu. Dyma'r fersiwn Lamineiddio Fflat

product review overlay image

Customer reviews

{rating}
{/rating} No reviews left yet
Write A Review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review
Isbn Number 9781999787462
Brand Fir Tree Maps
Condition New
Weight 0.8kg